Gelia Stickpropp DCL

55 kr

Artikelnr: 4000721012.

Produktbeskrivning

Stickpropp till tak/vägguttag, DCL med jord.
2-polig jordad stickpropp till tak- och vägguttag, med europeisk standard.

Europeisk standard för lamputtag
Den 1 april 2019 började en ny standard för lamputtag och lampproppar att gälla för hela Europa. Taklampor är den typ av lampa som främst berörs av den nya EU-standarden för DCL uttag och stickproppar. Bords- och golvlampor som har vanliga stickproppar berörs inte.

Det finns inget förbud mot att använda äldre modeller, men på sikt kommer de gamla typerna av lampdonen sluta säljas. Ojordade uttag (klass O-uttag) och ojordade stickproppar (klass O-, I-, IIpropp) kommer att finnas kvar för underhåll i befintliga installationer.

Använd DCL-uttag vid nyinstallationer
Behöver ett jordat uttag i en befintlig installation bytas ut ska den nya standarden tillämpas. Vid all nyinstallation av lamputtag ska DCL-uttagen användas.

Specifikationer

Utförande: DCL
Märkspänning: 250V
Färg: Vit

Dela produkten