Villkor

Tillämplighet

Dessa villkor gäller vid köp av varor som återfinns på Sävedalens Belysning AB:s, org.nr 556967-9268, webshop via www.savedalensbelysning.se.

Gällande lag

Distans- och hemförsäljningslagen och konsumentköplagen gäller vid köp från konsument.
Vid försäljning till företag tillämpas köplagen.

Åldersgräns

Det krävs att du är myndig att få handla i Sävedalens Belysnings webshop.

Priser och information om produkten

Samtliga priser som anges i webshopen är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. Information och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella uppenbara skrivfel.

Bekräftelse

Efter att vi mottagit din beställning skickar vi dig en bekräftelse per e-post om att vi har tagit emot din order.

Betalning

Betalning av din beställning sker via vår betalningspartner Klarna. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. För ytterligare betalningsvillkor vänligen se Klarnas villkor.

Leveranstid

Vi levererar din beställning inom 3 veckor från det att ordern mottagits. Finns varan på vårt lager skickas den till dig inom 1-2 arbetsdagar. Leveranstiden från vårt lager till dig är därefter 2-4 arbetsdagar.

Om leveransen blir försenad kommer vi att föreslå en ny leveranstid. Godkänner du inte den nya leveranstiden har du rätt att häva köpet. Återbetalning sker via vår samarbetspartner Klarna. För ytterligare information se Klarnas villkor.

Leveranssätt

Vi levererar endast till leveransadresser inom Sverige.

Din beställning skickas till ditt närmsta DHL-ombud. En SMS-avi skickas därefter ut med information om var du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur. Vid utebliven uthämtning debiteras en avgift dig om 300kr. Vid skrymmande paket levererar DHL till din dörr. DHL kontaktar dig innan leverans för överenskommelse om lämplig leveranstidpunkt.

Fraktkostnad

Fraktkostnaden är 65 kronor. Fri frakt på beställningar över 500 kronor.

Avbeställning

För det fall du önskar avbeställa din beställning vänligen kontakta oss omgående per e-post eller telefon. Om du avbeställer din vara har Sävedalens Belysning rätt att ta ut en ersättning för eventuella kostnader för att ingå avtalet, för att fullfölja avtalet (exempelvis utfrakt och returfrakt) samt eventuell övrig förlust.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt köp utan anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varan. Från det att du meddelat att du vill ångra ditt köp har du 14 dagar på dig att returnera varan. Varan bör skickas tillbaka i originalförpackningen. Återbetalning sker via vår samarbetspartner Klarna. För ytterligare information se Klarnas villkor. Notera att returfrakten bekostas av dig som kund om du ångrar ditt köp med undantag för skrymmande paket som levererats till din dörr. Notera även att om du går utanför vad som krävs för att fastställa varans funktion och egenskaper har Sävedalens Belysning rätt att ta ut ett värdeminskningsavdrag vid retur. Sävedalens Belysning kan också komma att ta ut en ersättning för eventuellt tillval av leverans.

Såhär gör du en retur vid ånger:

 • Kontakta oss på butik@savedalensbelysning.se innan du returnerar varan.
 • Fyll i retursedeln som medföljer din leverans alternativt fyll Konsumentverkets ångerblankett.
 • Paketera varan väl och skicka med retursedeln. Originalförpackningen bör användas och fäst ej lappar eller returfraktsedel på originalförpackningen.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den. Under de första sex månaderna efter köpet är det Sävedalens Belysning som ska bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader måste du som kund kunna bevisa att det inte är du som har orsakat felet. Reklamationen ska ske senast 2 månader efter att du upptäckt felet.

Såhär gör du för att reklamera en vara:

 • Kontakta oss på butik@savedalensbelysning.se innan du returnerar varan. Meddela oss följande information:
  – Kontaktuppgifter
  – Ordernummer
  – Namn på produkten som ska reklameras
  – Bild samt beskrivning på skadan
 • Fyll i retursedeln efter att vi bekräftat att vi mottagit ditt mail om reklamation. I samband med att vi bekräftat att vi mottagit ditt mail om reklamation skickar vi dig en returfraktsedel.
 • Paketera varan väl och skicka med retursedeln. Originalförpackningen ska vara oskadat och inga lappar eller fraktsedlar får fästas på originalförpackningen.

Vi återbetalar ditt köp när returen kommit oss tillhanda och blivit godkänd efter undersökning. Vid reklamation står Sävedalens Belysning för returfrakten. Godkänns inte reklamationen står du som kund för returfrakten. Notera att Sävedalens Belysning har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller byta varan mot en felfri vara.

Transportansvar

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det Sävedalens Belysning som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för varan. Det är viktigt att du kontrollerar att varan är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.

Om varan är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående per e-post till butik@savedalensbelysning.se. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

Såhär gör du för att anmäla en transportskada:

 • Kontakta oss på butik@savedalensbelysning.se innan du returnerar. Meddela oss följande information:
  – Kontaktuppgifter
  – Ordernummer
  – Namn på produkten som ska anmälas
  – Bild på skadan
 • Fyll i retursedeln och ange att det är en transportskada efter att vi bekräftat att vi mottagit din anmälan om transportskada. I samband med att vi bekräftat att vi mottagit ditt mail om transportskada skickar vi dig en returfraktsedel.
 • Paketera varan väl och skicka med retursedeln. Fäst inga lappar eller fraktsedlar på originalförpackningen.

Vi återbetalar ditt köp när returen kommit oss tillhanda och blivit godkänd efter undersökning.

Outlösta varor

Om vi får tillbaka paket som inte lösts ut från utlämningsstället alternativt om du inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer förbehåller vi oss rätten att debitera dig som kund för samtliga de kostnader som uppstår i samband med en sådan retur. Som standardavgift tar vi ut en avgift om 300kr vid icke uthämtade paket hos ombud.

Personuppgifter och cookies

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att Sävedalens Belysning AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna leverera din order samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta innebär även att information om dig lämnas vidare till Klarna samt DHL. Ansvarig för personuppgifterna är Sävedalens Belysning AB och vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Sävedalens Belysning kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en vara eller tjänst eller om Sävedalens Belysning anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Sävedalens Belysning. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns lagrad om dig och vi justerar felaktig information på begäran. På begäran raderar vi även alla uppgifter om dig från våra system med undantag för sparande av information i enlighet med gällande lagstiftning.

Vår webbplats använder sig av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi där meningen är att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och ge oss nyttig information om hur vi kan förbättra sidorna för våra användare. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies. För att kunna köpa varor måste du dock ha så kallade sessionscookies (tillfälliga cookies) tillåtna.

Force majeure

Sävedalens Belysning är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en force majeure händelse inkluderande med inte begränsat till åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud eller en onormal nedgång i marknaden.

Kontakt

Sävedalens Belysning AB
Göteborgsvägen 69
433 63 Sävedalen
butik@savedalensbelysning.se
031- 26 01 80